1. Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες

Απόθεσις

 

1. Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες

 

Συλλογές μέσα σε αυτή την κοινότητα

Πρόσφατες υποβολές

 • Ντιμίτροβα, Βελίτσκα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-12)
  Οι μετασχηματιστές αντίστασης υψηλών συχνοτήτων, δύο τμημάτων είναι μικροκυματικές διατάξεις, οι οποίες επιτυγχάνουν προσαρμογή φορτίου σε γραμμή μεταφοράς, εντός μιας ευρείας ζώνης υψηλών συχνοτήτων. Ως εκ τούτου, θεωρούνται ...
 • Στρίγκας, Κωνσταντίνος Π. (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-12)
  Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη διαδικασία επιμόρφωσης των δασκάλων. Επιδιώκεται η καταγραφή των απόψεων των δασκάλων, μέσα από την πρακτική εξάσκηση, σε ...
 • Μικροπούλου, Κλεοπάτρα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-12)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα της πακετοποίησης (bin packing problem) και συγκεκριμένα της μονοδιάστατης εφαρμογής του. Λόγω της πολυπλοκότητας του, το πρόβλημα ανήκει στην κατηγορία των NP-hard ...
 • Αμασλίδης, Γρηγόριος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-11)
  Στην εργασία που ακολουθεί αρχικά παρουσιάζονται οι γραμμικές και μη γραμμικές εξισώσεις και γίνεται μια σύντομη προσέγγιση του όρου αριθμητική ανάλυση. Στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στις μεθόδους επίλυσης μη γραμμικών ...
 • Τζελέπης, Αναστάσιος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-09)
  Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής έλαβε χώρα εκτενή και λεπτομερειακή σχεδιομελέτη κατασκευής πρότυπου αποθηκευτικού χώρου εργονομικής σχεδίασης για το Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών, το οποίο ευρίσκεται στο ισόγειο του ...
 • Σίμος, Δημήτριος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η μελέτη εφαρμογής συστήματος υποβοήθησης κίνησης ποδηλάτου με κινητήρα επί του άξονα του τροχού, το οποίο τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκά πάνελ μέσω συστοιχίας ...
 • Καρυοφυλλάκη, Μαριάνθη (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα διερευνηθεί το τεχνολογικό και νομικό υπόβαθρο δημιουργίας και χρήσης ψηφιακών υπογραφών στην Ελλάδα. Επίσης, θα επιχειρηθεί η διερεύνηση του εύρους εφαρμογής συστημάτων ψηφιακών ...
 • Πούλιος, Πρόδρομος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-11)
  Στην παρούσα Πτυχιακή Εργασία γίνεται πειραματική μελέτη μεταλλογραφίας των εξής υλικών: του Χάλυβα, του Ανοξείδωτου Χάλυβα, του Αλουμινίου, του Χαλκού, των Ορείχαλκου, του Μπρούντζου, του Αλουμινιούχου Μπρούντζου, του ...
 • Παράσχου, Αλέξανδρος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-11)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και παρουσίαση της αρχής λειτουργίας των αεροσυμπιεστών, των εφαρμογών τους, καθώς και της συντήρησής τους. Στα πλαίσια της εργασίας θα πραγματοποιηθεί η αναλυτική ...
 • Παναγιωτίδης, Παναγιώτης (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Ο τομέας των μικροκατεργασιών κερδίζει συνεχώς έδαφος λόγω ων αυξανόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών σε μικροσκοπικά προϊόντα. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με τη γενικότερη εξέλιξη των επιστημών, της τέχνης και της ...
 • Κερεστετζής, Νικόλαος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Στις μέρες μας στους χώρους των λιμανιών διεξάγεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει τον ελλιμενισμό πλοίων, την κυκλοφορία πεζών, οχημάτων και μηχανημάτων, τη διακίνηση επιβατών, τη φορτοεκφόρτωση και ...
 • Απατσίδης, Δημήτριος; Γοδόσης, Γεώργιος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-11)
  Από τις πρώτες κιόλας άμεσες ανάγκες του ανθρώπου, ήταν αδιαμφισβήτητα η στέγαση. Η προστασία από τα καιρικά φαινόμενα αλλά και από τα στοιχεία του περιβάλλοντος (υγρασία, ζέστη, κρύο κλπ), ανάγκασαν τον άνθρωπο να βρει ...
 • Καλτσά, Παναγιώτα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Ως γλώσσα προγραμματισμού και εργαλείο γραφικής αναπαράστασης δεδομένων, το Matlab διαθέτει ένα πλούσιο σύνολο δυνατοτήτων και λειτουργιών για την επίλυση προβλημάτων σε τεχνικούς, επιστημονικούς, υπολογιστικούς και ...
 • Παπαδοπούλου, Αγγελική -Κωνσταντίνα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Η εξέλιξη των τεχνολογιών έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο και τις υπηρεσίες του τραπεζικού τομέα παγκοσμίως. Η τραπεζική μέσω Διαδικτύου είναι μια νέα τάση στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, ενώ έχουν προκύψει νέες τραπεζικές ...
 • Λογοθετίδης, Κοσμάς (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-11)
  H ικανότητα ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας να αναγνωρίζει και να εκμεταλλεύεται διάφορες ευκαιρίες, προκειμένου να επιτύχει οικονομικό όφελος ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προστιθέμενης αξίας, καλείται επιχειρηματικότητα. Κύριο ...
 • Ιμβριώτης, Μόδεστος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Το μάρκετινγκ είναι σημαντικό για την προώθηση των πωλήσεων και την ενίσχυση της φήμης και πελατείας των επιχειρήσεων. Η ευρεία ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε σταδιακά στην ανάπτυξη ενός νέου τομέα του μάρκετινγκ, που ...
 • Μπαρακλή, Αλεξάνδρα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-06)
  Τα υπολογιστικά συστήματα και οι τηλεπικοινωνίες έχουν διεισδύσει σχεδόν σε κάθε διαδικασία της ζωής μας: εργασία, εκπαίδευση, δημόσιο τομέα, διασκέδαση. Ο χώρος της υγείας, που είναι τόσο ευαίσθητος και σημαντικός, παράγει ...
 • Γυμνοπούλου, Παρέσα Β. (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-12)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αναφέρεται στα πνευματικά δικαιώματα προϊόντων κι υπηρεσιών Πληροφορικής. Η ανάλυση που ακολουθεί, θα επικεντρωθεί στον νόμο 2121/1993, μετά την έκδοση της Οδηγίας 91/250/ΕΟΚ. Στο πρώτο ...
 • Τάσσιος, Μάριος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Στην παρούσα πτυχιακή θα ασχοληθούμε με έναν κλάδο της Εξελικτικής Υπολογιστικής ο οποίος είναι οι Πολιτισμικοί Αλγόριθμοι ή αλλιώς Αλγόριθμοι κουλτούρας (Cultural Algorithms). Οι Αλγόριθμοι Κουλτούρας προσομοιώνουν τον ...
 • Λιάκος, Θωμάς (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το μέσο επικοινωνίας μεταξύ του ερευνητή που διερευνά το φαινόμενο και του ερωτώμενου που απαντά, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό, στην διαδικασία αυτή ώστε να εντοπισθούν γεγονότα και λύσεις ...

Προβολή περισσότερων

Αναζήτηση στο DSpace


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Discover

RSS Feeds