Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο συλλέγει και προβάλλει σε ψηφιακή μορφή την πνευματική παραγωγή του Ιδρύματος, όπως αυτή αποτυπώνεται σε πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, περιοδικές και άλλες εκδόσεις. Διευκολύνει την ψηφιακή διατήρηση του υλικού και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Κοινότητες στο Αποθετήριο

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Πρόσφατες Υποβολές

 • Δημητρίου, Κωνσταντίνα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2016-03)
  Κατά την παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθώ με την αποκατάσταση και την προσθήκη μιας παιδικής βιβλιοθήκης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή αυτής της εργασίας είναι η συλλογή πληροφοριών από ηλεκτρονικές ...
 • Παπαδόπουλος, Γεώργιος; Παυλίδης, Λυσίμαχος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2016)
  Για την εκπόνηση της στατικής-δυναμικής μελέτης μιας κατασκευής θα πρέπει να μοντελοποιηθεί και να αναλυθεί ο φορέας του κτιρίου μέσω προγραμμάτων τα οποία επεξεργάζονται πεπερασμένα στοιχεία όπως το πρόγραμμα το οποίο ...
 • Jovanovic, Lila; Ξεκαλάκης, Γεώργιος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2016)
  Η εργασία αυτή είναι βασισμένη στη μελέτη μίας κτιριακής κατασκευής στη Θεσσαλονίκη, η οποία, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1978 και σε συνδυασμό με την διάρρηξη των αγωγών που υπέστη, καθίζανε και υπέστει σοβαρές ...
 • Σαββοπούλου, Χρυσή (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2016-04)
  Η παρούσα εργασία περιγράφει διάφορες συνθήκες θεμελίωσης και προσδιορίζονται οι ελατηριακές σταθερές που μπορούν να προσομοιώσουν την ενδόσιμη στήριξη των θεμελίων στο έδαφος στις περιπτώσεις ενός 4-όροφου και ενός 2-όροφου ...
 • Παπαδόπουλος, Χαράλαμπος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2016-04)
  Στην εργασία αυτή, αφού γίνει µια γενική αναφορά στο ινοπλισµένο σκυρόδεµα, τα υλικά, τις ιδιότητες και τις εφαρµογές του, γίνεται σχολιασµός των δεικτών δυσθραυστότητας που προβλέπονται από τους κανονισµούς για τον ποιοτικό ...

Προβολή περισσότερων

Αναζήτηση στο DSpace

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Discover

RSS Feeds