T.E.I. of Central Macedonia - Institutional Repository: Πρόσφατες υποβολές

 • Μαραγκός, Παντελεήμων (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-12)
  Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία (Societas Europaea, SE) είναι εταιρική μορφή που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα κανονισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται όσες επιχειρήσεις έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Ακόμα παρουσιάζονται κοινά ...
 • Κεΐκογλου, Παναγιώτης (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-12)
  Μέσω των δεδομένων που παρουσιάζονται στην εργασία αυτή, ο αναγνώστης μπορεί να δει ότι η οικονομική ευρωστία μίας χώρας και τον πολιτών της επηρεάζει καθένα από τους παράγοντες, οι οποίοι συμβάλουν στην καλή ευημερία ...
 • Γκαϊντατζή, Μαρία; Μπόσκου, Ραφαήλ-Απόστολος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-12)
  Ο κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας και του τουριστικού φαινομένου ως οικονομική δραστηριότητα με σκοπό την δημιουργία μιας τουριστικής επιχείρησης στην Αλεξανδρούπολη, ...
 • Ελευθερίδου, Αλεξάνδρα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-12)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και έχει σκοπό τη μελέτη μάρκετινγκ του ξενοδοχείου "Klelia", που βρίσκεται στη Ζάκυνθο. Η εργασία ...
 • Ντούραλη, Τολγκά (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του μάρκετινγκ, είναι το e-mail marketing. To e-mail marketing, είναι η μεταφορά στο διαδίκτυο παρόμοιο του κλασσικού mail marketing, δηλαδή, η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω του ...
 • Μπατή, Μαρία; Ρίζος, Γεώργιος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Η προβολή στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των εταιρειών όσο και στων καταναλωτών. Οι εταιρίες χρησιμοποιούν τους δικτυακούς τόπους και τα μέσα κοινωνικής ...
 • Αποστολοπούλου, Αικατερίνη (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-12)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει τον τρόπο με τον όποιο αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει το μάρκετινγκ η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της μελέτης περίπτωσης. Αντλήθηκαν στοιχεία ...
 • Ντιμίτροβα, Βελίτσκα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-12)
  Οι μετασχηματιστές αντίστασης υψηλών συχνοτήτων, δύο τμημάτων είναι μικροκυματικές διατάξεις, οι οποίες επιτυγχάνουν προσαρμογή φορτίου σε γραμμή μεταφοράς, εντός μιας ευρείας ζώνης υψηλών συχνοτήτων. Ως εκ τούτου, θεωρούνται ...
 • Στρίγκας, Κωνσταντίνος Π. (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-12)
  Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη διαδικασία επιμόρφωσης των δασκάλων. Επιδιώκεται η καταγραφή των απόψεων των δασκάλων, μέσα από την πρακτική εξάσκηση, σε ...
 • Μικροπούλου, Κλεοπάτρα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-12)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα της πακετοποίησης (bin packing problem) και συγκεκριμένα της μονοδιάστατης εφαρμογής του. Λόγω της πολυπλοκότητας του, το πρόβλημα ανήκει στην κατηγορία των NP-hard ...
 • Αμασλίδης, Γρηγόριος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-11)
  Στην εργασία που ακολουθεί αρχικά παρουσιάζονται οι γραμμικές και μη γραμμικές εξισώσεις και γίνεται μια σύντομη προσέγγιση του όρου αριθμητική ανάλυση. Στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στις μεθόδους επίλυσης μη γραμμικών ...
 • Τζελέπης, Αναστάσιος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-09)
  Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής έλαβε χώρα εκτενή και λεπτομερειακή σχεδιομελέτη κατασκευής πρότυπου αποθηκευτικού χώρου εργονομικής σχεδίασης για το Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών, το οποίο ευρίσκεται στο ισόγειο του ...
 • Σίμος, Δημήτριος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η μελέτη εφαρμογής συστήματος υποβοήθησης κίνησης ποδηλάτου με κινητήρα επί του άξονα του τροχού, το οποίο τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκά πάνελ μέσω συστοιχίας ...
 • Καρυοφυλλάκη, Μαριάνθη (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα διερευνηθεί το τεχνολογικό και νομικό υπόβαθρο δημιουργίας και χρήσης ψηφιακών υπογραφών στην Ελλάδα. Επίσης, θα επιχειρηθεί η διερεύνηση του εύρους εφαρμογής συστημάτων ψηφιακών ...
 • Πούλιος, Πρόδρομος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-11)
  Στην παρούσα Πτυχιακή Εργασία γίνεται πειραματική μελέτη μεταλλογραφίας των εξής υλικών: του Χάλυβα, του Ανοξείδωτου Χάλυβα, του Αλουμινίου, του Χαλκού, των Ορείχαλκου, του Μπρούντζου, του Αλουμινιούχου Μπρούντζου, του ...
 • Παράσχου, Αλέξανδρος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-11)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και παρουσίαση της αρχής λειτουργίας των αεροσυμπιεστών, των εφαρμογών τους, καθώς και της συντήρησής τους. Στα πλαίσια της εργασίας θα πραγματοποιηθεί η αναλυτική ...
 • Παναγιωτίδης, Παναγιώτης (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Ο τομέας των μικροκατεργασιών κερδίζει συνεχώς έδαφος λόγω ων αυξανόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών σε μικροσκοπικά προϊόντα. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με τη γενικότερη εξέλιξη των επιστημών, της τέχνης και της ...
 • Κερεστετζής, Νικόλαος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Στις μέρες μας στους χώρους των λιμανιών διεξάγεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει τον ελλιμενισμό πλοίων, την κυκλοφορία πεζών, οχημάτων και μηχανημάτων, τη διακίνηση επιβατών, τη φορτοεκφόρτωση και ...
 • Απατσίδης, Δημήτριος; Γοδόσης, Γεώργιος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-11)
  Από τις πρώτες κιόλας άμεσες ανάγκες του ανθρώπου, ήταν αδιαμφισβήτητα η στέγαση. Η προστασία από τα καιρικά φαινόμενα αλλά και από τα στοιχεία του περιβάλλοντος (υγρασία, ζέστη, κρύο κλπ), ανάγκασαν τον άνθρωπο να βρει ...
 • Καλτσά, Παναγιώτα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Ως γλώσσα προγραμματισμού και εργαλείο γραφικής αναπαράστασης δεδομένων, το Matlab διαθέτει ένα πλούσιο σύνολο δυνατοτήτων και λειτουργιών για την επίλυση προβλημάτων σε τεχνικούς, επιστημονικούς, υπολογιστικούς και ...