T.E.I. of Central Macedonia - Institutional Repository: Πρόσφατες υποβολές

 • Κωνσταντάρας, Γεώργιος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-05)
  Η παρούσα επιστημονική εργασία με θέμα, << Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων : Η Εφαρμογή του Franchising στην Ελλάδα >> πραγματοποιήθηκε για την μερική απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ...
 • Πέννας, Γεώργιος; Καρατουλιώτης, Κωνσταντίνος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-05)
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας που έχει ως θέμα την υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι να εξηγήσουμε την σημαντικότητα και την αναγκαιότητα που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι βιομηχανίες για να προστατεύσουν το ...
 • Λατρόβαλη, Χρυσοβαλάντη (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-05)
  Συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της διακυβέρνησης ενός οργανισμού, ο εσωτερικός έλεγχος είναι απαραίτητος μέσα στα πλαίσια της χρηστής δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, ...
 • Δόλκα, Βαΐα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-05)
  Η νέα μορφή αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να είναι ικανή και αποτελεσματική ώστε να παρέχει στους πολίτες της χώρας υπηρεσίες του 21ου αιώνα. Για να πετύχει όμως το νέο της αναπτυξιακό ρόλο, θα πρέπει να εφαρμόσει μια διοίκηση ...
 • Μητσικούδης, Αναστάσιος; Ντζίπας, Βασίλειος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-06)
  Σύμφωνα με το Νόμο 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με την λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και συναλλαγών. Ταυτόχρονα μεταβάλλεται ...
 • Ξουρίδα, Ευαγγελία Αθ. (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-06)
  Η εργασία αυτή παρουσιάζει την εξέλιξη του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο ερευνητικό της μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στον δήμο Ν.Ζίχνης και αφορά τον βαθμό ικανοποίησης ...
 • Γιαγκίδης, Δημήτριος; Δημητριάδης, Κυριάκος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-06)
  Έχουν περάσει περίπου 4 χρόνια από τις μεγάλες εξαγορές στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα την συστημική ευστάθεια. Συνολικά εξαγοράστηκαν 18 τράπεζες στην Ελλάδα και αυτή η ...
 • Μούτσου, Δέσποινα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-11)
  Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να μελετήσουμε την εφαρμογή του μάρκετινγκ στο οινοποιείο VAENI Νάουσας και συγκεκριμένα σε ποιο βαθμό και με ποιόν τρόπο αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει την φιλοσοφία, τις αρχές και την λειτουργία ...
 • Χαραλάμπους, Αντώνιος; Μπιζμπέλης, Νικόλαος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-10)
  Σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφεί και να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται και υλοποιεί το μάρκετινγκ η εταιρεία Κάντζας Α.Ε. Για την άντληση των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μελέτης ...
 • Γκιουζέλη, Αντωνία; Ματσούκη, Πηγή (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-12)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την σημασία του μάρκετινγκ και πιο συγκεκριμένα με τον τρόπο τον οποίο εφαρμόζεται το τουριστικό μάρκετινγκ σε ένα πέντε αστέρων ξενοδοχείο. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του ...
 • Πίτσας, Μιχαήλ (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017)
  Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων με την μορφή της οριζόντιας και κάθετης ανάλυσης. Για τον σκοπό αυτό, αναλύονται τα γενικά στοιχεία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των ...
 • Πλιάτσικα, Άννα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο του να αναλύσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Fibran Α.Ε. για τα έτη 2000-2015. Με την κατάλληλη επιλογή στη χρήση αριθμοδεικτών θα γίνει η αξιολόγηση της ...
 • Καρδάρα, Αναστασία (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-06)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την ίδρυση μιας μεταποιητικής μονάδας με αντικείμενο το βιολογικό κρασί.
 • Κοτανίδου, Όλγα; Κεφαλίδης, Αθανάσιος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-12)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την ίδρυση εμπορικής επιχείρησης με αντικείμενο την πώληση κοσμημάτων και αξεσουάρ.
 • Μαυροπούλου, Ιωάννα; Στράγγα, Ραφαέλα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-12)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά στην ίδρυση τουριστικού γραφείου στην Αμφίπολη Σερρών.
 • Αντωνιάδου, Σταυρούλα-Σοφία; Τσιγκιοζίδου, Κωνσταντίνα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-05)
  Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την ίδρυση μιας επιχείρησης καλλιέργειας, μεταποίησης και εμπορίας αρωματικών φυτών. Η ιδέα αυτή προήλθε, κατόπιν έρευνας και απόφασης επέκτασης ...
 • Παπαδόπουλος, Γεώργιος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017)
  Η εργασία αυτή πραγματεύεται τις πρακτικές που συσχετίζονται με την έννοια της δικτυακής ουδετερότητας. Στην εργασία διερευνάται το ζήτημα της ισότιμης μεταχείρισης των πακέτων από τους παρόχους ευρυζωνικής πρόσβασης και ...
 • Καϊμακτσής, Εμμανουήλ (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-11)
  Η πτυχιακή μου εργασία αναφέρεται στην εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την ίδρυση ενός παραδοσιακού ξενώνα στην περιοχή της Μηλίνας στο Νότιο Πήλιο, στο νομό Μαγνησίας. Με την ανάλυση που ακολουθεί παραθέτονται ...
 • Δόντσιος, Βασίλειος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-11)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για την ίδρυση επιχείρησης εστίασης στην Χαλκιδική.
 • Φορτομάρης, Νίκος; Στεφανίδης, Παναγιώτης (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-11)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την βιβλιογραφική επισκόπηση των σύγχρονων τάσεων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα τον 21ο αιώνα. Αρχικά, στην πτυχιακή αυτήν εργασία θα αναφερθούν οι κυριότερες θεωρίες, ...