Οι προσδοκώμενες επιδράσεις από την εφαρμογή της λογιστικής αρχής της εύλογης αξίας στα υλικά πάγια στοιχεία των μικρών και μεσαίων εξαγωγικών βιομηχανικών επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές