Η εναρμόνιση των Δ.Λ.Π./ Δ.Π.Χ.Π με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) , πριν και μετά τη μετάβαση

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές