Ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές