Μελέτη για την επαγγελματική ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία σε σχέση με την επαγγελματική τους εξουθένωση: η περίπτωση των νοσηλευτών του νοσοκομείου Σερρών στα κλειστά τμήματα

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές