Η Λογιστική Επίδοση Εισηγμένων Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από Συγχωνεύσεις ανά Βιομηχανικό Κλάδο κατά την Περίοδο της Οικονομικής Κρίσης

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές