Η συνεισφορά του marketing στην κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης: η διαμόρφωση του αριθμοδείκτη ROMI κατά την επταετία 2005-2011 για τις εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές