Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής για την οπτικοποίηση του τρόπου επίλυσης προβλημάτων με αριθμητικές μεθόδους για το εργαστήριο του μαθήματος "Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον"

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές