Αξιολόγηση λύσεων ανοιχτού κώδικα για εφαρμογές CRM (customer relationship management) και προσαρμογή της βέλτιστης λύσης στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές