Χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών του κλάδου τροφίμων του Χ.Α.Α.. Η πορεία των επιχειρήσεων πριν και μετά την κρίση

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές