Η υλοποίηση επιδοτούμενων κοινωνικών προγραμμάτων από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Νέας Ζίχνης

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Τσουρέλα, Μαρία
dc.contributor.author Μπάρμπα, Βαΐα
dc.date.accessioned 2019-07-03T07:48:55Z
dc.date.available 2019-07-03T07:48:55Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/4024
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Στον ορίζοντα της οικονομικής ύφεσης και στο πλαίσιο της μείωσης των δημοσίων δαπανών με ταυτόχρονη ισοδύναμη ώθηση στην βελτίωση της ποιότητας ,ολοένα και περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες , τελευταία και στη Ελλάδα εφαρμόζονται νέα σύγχρονα πρωτότυπα Διοίκησης, με κυρίαρχό την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) Η υιοθέτηση της ΔΟΠ , από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,κρίνεται επιβεβλημένη ,καθώς οι αυξημένες αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει μετά και την εφαρμογή του νόμου Καποδίστρια , τους καθιστά κύριους φορείς για την διαχείριση και την κάλυψη κάθε μορφής αναγκών των πολιτών κάθε τοπικής κοινωνίας. Μία από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει οι ΟΤΑ , είναι η εφαρμογή κοινωνικής πολίτικής και η προάσπιση της κοινωνικής συνοχής. Διαπιστωμένης της οικονομικής και οργανωσιακής αδυναμίας για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου κοινωνικής πολιτικής, οι ΟΤΑ περιορίζονται ως επί των πλείστων στην διαχείριση ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων(προγραμμάτων ΕΣΠΑ), προκειμένου να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής στις τοπικές κοινωνίες. Κύριος σκοπός αυτής της έρευνας είναι η ανάδειξή της σχέσης μεταξύ του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης στους εργαζόμενους των Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενων κοινωνικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ και που υλοποιούνται από κοινωφελείς Επιχειρήσεις Δήμων και του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών τους. Η ερευνά μας στηρίζεται στην περίπτωση της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Νέας Ζίχνης. el
dc.description.abstract On the horizon of the economic recession and along the lines of reducing public spending and simultaneous equivalent push for improved quality, in more and more European countries, and in Greece as lately, new, contemporary model types of management are being put into place with the dominant one being the Total Quality Management (TQM). The adoption of MQT, from local authorities is judged to be necessary, due to the increased responsibilities they have undertaken after Kapodistrias Reform was put into place, that makes them the main entities for the management and coverage of every kind of need of the citizen of every local community. One of the important responsibilities that the local authorities have undertaken is the application of social policy and defense of social cohesion. Given the economic and organizational weakness for the creation of a complete plan for social policy, local authorities are limited, mainly, to the management of European funded programmes (Structural Funds and Cohesion Funds programme) in order to contribute to facing social exclusion and to the defense of social cohesion in local communities. The main goal of this study is the highlighting of the relationship between the level of job satisfaction among the employees of European funded social programmes that are managed by E.E.T.T.A and implemented by non-profit Municipality organism and the level of satisfaction by its users. Our study is based in the case of the non-profit organism of the Municipality of Nea Zichni. en
dc.format.extent 84 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ el
dc.subject ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ el
dc.subject.ddc 352.005 el
dc.title Η υλοποίηση επιδοτούμενων κοινωνικών προγραμμάτων από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Νέας Ζίχνης el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.contributor.master ΠΜΣ Στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) και στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Επιδότηση el
dc.subject.keyword Κοινωνικά προγράμματα el
dc.subject.keyword Κοινωφελής επιχείρηση el
dc.subject.keyword Δήμος Νέας Ζίχνης el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές