Εργασιακές σχέσεις: διαπροσωπικές και συνεργατικές σχέσεις μεταξύ διοίκησης – εργαζομένων και των εργαζομένων μεταξύ τους: η επίδρασή τους στην παρακίνηση, ικανοποίηση και απόδοση των υπαλλήλων: έρευνα σε υπαλλήλους ΟΤΑ α’ βαθμού

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές