Εγκατάσταση Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης ανοικτού κώδικα με αντικείμενο την "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές