Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών από την Τεχνική Υπηρεσία στον Δήμο Ν. Ζίχνης

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Βράνα, Βασιλική
dc.contributor.advisor Καραβασίλης, Ιωάννης
dc.contributor.author Ανδρεάδου, Παναγιώτα
dc.date.accessioned 2018-01-29T07:32:43Z
dc.date.available 2018-01-29T07:32:43Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3412
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Απώτερος στόχος, της διοίκηση των οργανισμών του δημόσιου τομέα, είναι η παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών. Η αποτύπωση της γνώμης των πολιτών και η μέτρηση της ικανοποίησης τους από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν αποτελεί ουσιαστικό δείκτη ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η εργασία έχει σκοπό τη μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών του Δήμου Νέας Ζίχνης, που συναλλάσσονται με το Τεχνικό Τμήμα και Περιβάλλοντος του Δήμου. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε πρότυπο ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε και απαντήθηκε από δείγμα ευχέρειας 400 δημοτών. Οι πολίτες επισκέπτονται τακτικά (μία φορά τον μήνα) την υπηρεσία και δήλωσαν ότι προτιμούν την διαπροσωπική επαφή. Στην πλειοψηφία τους οι δημότες είναι ικανοποιημένοι τόσο από την υπηρεσία όσο και από τους εργαζόμενους. Υπάρχει όμως ανάγκη για βελτίωση στις γενικότερες υποδομές του Δήμου και στις υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Η εργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για το Δήμο ώστε να λάβει διορθωτικά μέτρα για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του. el
dc.format.extent 92 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ el
dc.subject TEICM::ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ::ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ el
dc.subject.ddc 352.005 el
dc.title Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών από την Τεχνική Υπηρεσία στον Δήμο Ν. Ζίχνης el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.contributor.master Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Δημόσιοι Οργανισμοί el
dc.subject.keyword ΟΤΑ el
dc.subject.keyword Ποιότητα Υπηρεσιών el
dc.subject.keyword Ικανοποίηση Πολιτών el
dc.subject.keyword Δήμος Νέας Ζίχνης el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές