Διερεύνηση πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας στον αγροδιατροφικό τομέα. Υπολογισμός αποτυπώματος CO2 στην παραγωγή οίνου από μικρούς παραγωγούς της Πιερίας

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές