Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων και εκμάθηση της HTML: Κατανόηση της γλώσσας προγραμματισμού HTML, μέσω της αναφοράς των θεωρητικών δεδομένων που αφορούν την δομή και τις βασικές ετικέτες της και μέσω της ανάπτυξης στοχευμένων εργαστηριακών ασκήσεων

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές