Το μάρκετινγκ και οι στρατηγικές της εταιρίας "Κτήμα Γεροβασιλείου Α.Ε.Β.Ε."

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κοτζαϊβάζογλου, Ιορδάνης
dc.contributor.author Τσιούλας, Πασχάλης
dc.date.accessioned 2015-05-25T06:13:24Z
dc.date.available 2015-05-25T06:13:24Z
dc.date.issued 2013-05
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/964
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται και λειτουργεί το τμήμα μάρκετινγκ της εταιρίας «Κτήμα Γεροβασιλείου». Μελετάται η φιλοσοφία, η στρατηγική και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται το μάρκετινγκ της εταιρίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των στοιχείων είναι διπλή: α) από δευτερογενή πηγές (διαδίκτυο, υλικό από περιοδικά του κλάδου κ.α) β) Μέσω προσωπικής συνέντευξης με υπεύθυνο της εταιρίας. Η εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το ερευνητικό μέρος της μελέτης επιδιώκει να συμβάλει στην ανάδειξη της σημαντικότητας του μείγματος μάρκετινγκ, της στρατηγικής και του μάρκετινγκ γενικότερα στην εταιρία «Κτήμα Γεροβασιλείου» βασισμένη σε πρωτογενή δεδομένα. Συνεπώς προκύπτουν ασφαλή και αξιόλογα στοιχειά και συμπεράσματα τα οποία παραθέτονται στο ερευνητικό κομμάτι της μελέτης. Η επιχείρηση ακολουθεί τη φιλοσοφία και τις τεχνικές του μάρκετινγκ ωστόσο σε ορισμένα σημεία υπάρχουν περιθώρια καλύτερης εφαρμογής τους. el
dc.format.extent 65 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ el
dc.subject.ddc 658.8 el
dc.title Το μάρκετινγκ και οι στρατηγικές της εταιρίας "Κτήμα Γεροβασιλείου Α.Ε.Β.Ε." el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Στρατηγική el
dc.subject.keyword Μείγμα μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Ανταγωνισμός el
dc.subject.keyword Κτήμα Γεροβασιλείου Α.Ε.Β.Ε. el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές