Διοίκηση και διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη σύγχρονη επιχείρηση. Τα πλαίσια εργασίας ITIL και COBIT

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Χειλάς, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Δοξαστάκη, Κυριακή-Άρτεμις
dc.date.accessioned 2015-05-13T08:14:27Z
dc.date.available 2015-05-13T08:14:27Z
dc.date.issued 2013-11
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/897
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με στόχο την έρευνα της Διοίκησης και διαχείρισης των υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν για την περάτωση της εργασίας είναι το πρωτόκολλο ITIL (Information Technology Infrastructure Library) και το πρωτόκολλο COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). Τα πρότυπα εφαρμόστηκαν στην Υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος με στόχο να βρεθεί το επίπεδο αποτελεσματικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών και η αλληλεπίδραση με τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία. Εμπλεκόμενοι στη διαδικασία θεωρήθηκαν οι σπουδαστές, οι διδάσκοντες και οι γραμματείς. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν σ ένα ικανοποιητικό επίπεδο και εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών. el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ::ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ el
dc.subject TEICM::ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ::ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ el
dc.subject.ddc 658.4038 el
dc.title Διοίκηση και διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη σύγχρονη επιχείρηση. Τα πλαίσια εργασίας ITIL και COBIT el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Διοίκηση και διαχείριση των υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.subject.keyword Πρωτόκολλο ITIL (Information Technology Infrastructure Library) el
dc.subject.keyword Πρωτόκολλο COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές