Ανάπτυξη λογισμικού ανταλλαγής δεδομένων μέσω μετατροπής σε xml, από και προς αρχεία σχεσιακών βάσεων δεδομένων τύπου PARADOX, DBASE, MS ACCESS, σχεσιακές βάσεις CLIENT/SERVER τύπου SQL SERVER, ORACLE, MYSQL, MIMERSQL, ενσωματωμένες και εικονικές βάσεις τύπου SQLITE

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές