Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για οπτικοποίηση χρονοσειρών από βάσεις δεδομένων και πρόβλεψη μελλοντικών τιμών με τους αλγόριθμους αυτοπαλινδρόμισης (AR) και κινούμενου μέσου (ΜΑ)

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές