Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την τοποθέτηση- εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε αγροτική έκταση στο νομό Θεσπρωτίας. Πώληση της παραγόμενης ενέργειας στη Δ.Ε.Η. Οικονομική ανάλυση κόστους-χρόνου απόσβεσης της επένδυσης

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές