Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων τριών εταιρειών του κλάδου των συμπληρωμάτων διατροφής για την πενταετία 2007-2011 με τη χρήση αριθμοδεικτών αποδοτικότητας και κεφαλαιακής διάρθρωσης

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές