Η εφαρμογή του μάρκετινγκ στην εταιρεία διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας "Partners Y&R"

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κοτζαϊβάζογλου, Ιορδάνης
dc.contributor.author Γεωργίου, Πολυξένη
dc.date.accessioned 2015-03-31T06:24:35Z
dc.date.available 2015-03-31T06:24:35Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/560
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει κατά πόσο η φιλοσοφία του μάρκετινγκ αλλά και οι αρχές της, εφαρμόζονται στις κυπριακές επιχειρήσεις. Ο λόγος που έχει ενδιαφέρον η εργασία αυτή είναι γιατί αντικείμενο μελέτης είναι, κατά πόσο μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών στο κλάδο της διαφήμισης , δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας εφαρμόζει τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ. Για το σκοπό αυτό, ως εργαλείο έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συνέντευξης που διενεργήθηκε στις 15/10/2013 με ανώτερο στέλεχος της εταιρείας PARTNERS Y&R, την κυρία Άντρεα Χ΄βάσιλλου, διευθύντρια (director) του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ της εταιρείας. Από τη συνέντευξη αυτή συμπεραίνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία εφαρμόζει, σε πολλά σημεία τη φιλοσοφία και τις αρχές του μάρκετινγκ. el
dc.format.extent 70 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject.ddc 658.8 el
dc.title Η εφαρμογή του μάρκετινγκ στην εταιρεία διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας "Partners Y&R" el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Marketing el
dc.subject.keyword Μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Διαφήμιση el
dc.subject.keyword Δημόσιες σχέσεις el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές