Το ISO 9001 και η εφαρμογή του από την οινοποιεία Μπουτάρη Α.Ε

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Γιοβάνης, Νικόλαος
dc.contributor.author Αλμπάνη, Μελαχροινή
dc.date.accessioned 2015-03-30T15:44:07Z
dc.date.available 2015-03-30T15:44:07Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/552
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Εστιάζοντας στο στοιχείο της ποιότητας, η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη μελέτη του προτύπου ISO 9001,της οινοποιεία Μπουτάρη, ώστε να δούμε την εφαρμογή των κανονισμών του προτύπου ISO 9001 από το οινοποιείο Μπουτάρη στο Στενήμαχο. Για να μελετηθεί η συγκεκριμένη περίπτωση (case study), είναι η κύρια μέθοδος έρευνας που επιλέχθηκε για τη συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα αντλήθηκαν στοιχεία από δευτερογενή δεδομένα από τη βιβλιογραφία του οινοποιείου καθώς και από το διαδίκτυο και δόθηκε προσωπική συνέντευξη από το Δρ. Παναγιώτη Δημητρίου, Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψαν, αποδεικνύουν πως η ορθή μελέτη και η χρήση του σωστού προτύπου ποιότητας, η οινοποιεία «Μπουτάρη» έχει πετύχει τους στόχους που έχει θέσει βάση του προτύπου ISO 9001 που έχει στην κατοχή της και προσπαθεί να ανταποκρίνεται συνεχώς στις απαιτήσεις της αγοράς. Η οινοποιεία «Μπουτάρη» κατάφερε να χτίσει σχέσεις ποιότητας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία από τη γέννηση της μέχρι και σήμερα. el
dc.format.extent 40 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -- ΕΛΕΓΧΟΣ el
dc.subject ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ el
dc.subject.ddc 658.562 el
dc.title Το ISO 9001 και η εφαρμογή του από την οινοποιεία Μπουτάρη Α.Ε el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Ποιοτικός έλεγχος el
dc.subject.keyword Πρότυπα el
dc.subject.keyword ISO 9001 el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές