Οικονομική κρίση και καταναλωτική συμπεριφορά: η περίπτωση των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Χαψά, Ξανθίππη
dc.contributor.author Πατέλη, Ιωάννα - Δέσποινα
dc.contributor.author Πελιτάρη, Άννα
dc.date.accessioned 2019-07-03T07:37:47Z
dc.date.available 2019-07-03T07:37:47Z
dc.date.issued 2019-05
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/4022
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει πλήξει ιδιαίτερα τη χώρα μας και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα το σημαντικότερο κομμάτι της κοινωνίας, τους νέους. Σκοπός της συγγραφής της παρούσας πτυχιακής, είναι να καταγραφεί η καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε σε 116 φοιτητές. Εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία των φοιτητών, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες αναφορικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην καταναλωτική τους συμπεριφορά. Το κύριο συμπέρασμα που προέκυψε από την επεξεργασία των δεδομένων είναι ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά τις καταναλωτικές συνήθειες των φοιτητών. el
dc.description.abstract The current economic crisis has particularly hit our country and directly or indirectly affects the most important part of society, the young. The aim of writing this dissertation is to record the consumer behavior of the students of the Business Administration Department of the Technological Educational Institute of Central Macedonia in a period of economic crisis. More specifically, we created a questionnaire that was shared among 116 students. In addition to student demographics, information on the impact of the economic crisis on consumer behavior was gathered. The main conclusion that emerges from the data processing is that the current economic crisis has significantly affected students' consumption habits. en
dc.format.extent 56 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ el
dc.subject TEICM::ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ::ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, 2008-2009 el
dc.subject.ddc 658.8342 el
dc.title Οικονομική κρίση και καταναλωτική συμπεριφορά: η περίπτωση των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Οικονομική κρίση el
dc.subject.keyword Διεθνείς οικονομικές κρίσεις el
dc.subject.keyword Καταναλωτικές συνήθειες el
dc.subject.keyword Φοιτητές el
dc.subject.keyword ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές