Αξιολόγηση της ετοιμότητας του λιανεμπορίου στην Ελλάδα για υιοθέτηση «ενεργών συσκευασιών» στην διακίνηση των συσκευασμένων ευαίσθητων τροφίμων

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές