Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την αμοιβαία αλλαγή τμήματος εργαστηριακού μαθήματος, από φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές