Διοίκηση ολικής ποιότητας και ηγεσία: το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικών οργανισμών

Απόθεσις

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές