Εγκατάσταση και ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης ανοικτού κώδικα για σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Βαρσάμης, Δημήτριος
dc.contributor.advisor Φραγγίδης, Λεωνίδας
dc.contributor.author Χανούμη, Αγγελική Γ.
dc.date.accessioned 2018-02-07T09:35:34Z
dc.date.available 2018-02-07T09:35:34Z
dc.date.issued 2018-01
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3427
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η χρήση Νέων Τεχνολογιών στον χώρο της εκπαίδευσης βοηθάει στην επιτάχυνση της διάχυσης γνώσης αλλά και υπηρεσιών από τον εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους, μέσα σε ένα ευέλικτο περιβάλλον όπου οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν τον τρόπο, τον τόπο, τον χρόνο και τον όγκο της γνώσης που θέλουν να λάβουν. Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία έγινε εγκατάσταση πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης ανοικτού κώδικα για σχολείο Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης δημιουργήθηκε εγχειρίδιο εκπαιδευτή με αναφορά σε όλα τα εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας και αξιολόγησης καθώς και δημιουργία Λογαριασμού Εκπαιδευόμενου και εγγραφή του σε μάθημα. Τέλος δημιουργήθηκαν πολυμεσικά βίντεο εκμάθησης μερικών λειτουργιών της πλατφόρμας Open eClass. el
dc.format.extent 72 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ el
dc.subject TEICM::ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ::ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ el
dc.subject ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ el
dc.subject.ddc 371.358 el
dc.title Εγκατάσταση και ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης ανοικτού κώδικα για σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
dc.contributor.master ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων el
dc.subject.keyword Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση el
dc.subject.keyword Εκπαιδευτικά προγράμματα el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές