Διαφορές στη συχνότητα χρήσης, στους λόγους χρήσης και στο μέγεθος του Κοινωνικού Δικτύου στο Facebook ανάμεσα στα δύο φύλα

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές