Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτου, με χρήση της πλατφόρμας e-class, πάνω στις τεχνολογίες κίνησης αυτοκινήτων με χρήση αερίων καυσίμων

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Τσιμπίρης, Αλκιβιάδης
dc.contributor.author Ακριτίδης, Χαράλαμπος
dc.date.accessioned 2017-12-21T11:03:06Z
dc.date.available 2017-12-21T11:03:06Z
dc.date.issued 2017-12
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3367
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Στην εργασία με θέμα ‘Τεχνολογίες κίνησης αυτοκινήτων με χρήση αερίων καυσίμων’ που στήθηκε στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class, παρουσιάζουμε μέσα από δέκα ενότητες τα χρησιμοποιούμενα αέρια καύσιμα στην αυτοκίνηση. Παρουσιάζουμε δηλαδή το υγραέριο, το φυσικό αέριο, περιγράφουμε τα εξαρτήματα ενός συνόλου μετασκευής, περιγράφουμε την διαδικασία τοποθέτησης και προγραμματισμού σε ένα αυτοκίνητο ενός συνόλου μετασκευής , παρουσιάζουμε συστήματα μετασκευής διπλού καυσίμου και τέλος ρίχνουμε μια ματιά στο μέλλον παρουσιάζοντας την υδρογονοκίνηση. Η παρουσίαση γίνεται αρχικά με την ύλη σε μορφή pdf, παρουσιάσεις σε μορφή pdf, βίντεο σε μορφή mp4, ασκήσεις, εργασίες, και καθοδήγηση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Φυσικά γίνεται και χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας e-class, όπως το ηλεκτρονικό βιβλίο, η γραμμή μάθησης, το σύστημα WiKi, ερωτηματολόγιο, με σκοπό πάντα την πληρέστερη κάλυψη της σχετικής ύλης και τον αποδοτικότερο τρόπο μεταφοράς της γνώσης προς τους εκπαιδευόμενους. Παρακάτω υπάρχει και αναφορά για το πώς είναι δομημένο το θέμα μας στην πλατφόρμα. Βεβαίως αφού το κύριο θέμα μας παρουσιάζεται μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class, γίνεται μια αναφορά για την τηλεκπαίδευση και το στήσιμο της πλατφόρμας. Γίνεται αναφορά και ως προς την βιβλιογραφική αναζήτηση του εκπαιδευτικού υλικού, και τέλος γίνεται στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου με σκοπό να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα αυτού του τρόπου εκπαίδευσης στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευόμενων μηχανοτεχνιτών. el
dc.description.abstract In the work entitled "Gas-powered Car Driving Technologies", which was set up at the e-class asynchronous platform, we present the gas fuels used in automotive applications in ten sections. We introduce the LPG, CNG, describe the components of a complete set, describe the process of installation and programming in a car of a complete set, we present double fuel conversion systems and finally take a look at the future by presenting hydrogen drive. The presentation is initially done in pdf format, pdf presentations, mp4 video, exercises, tasks, and guidance on specific web pages. Of course, e-class platform tools such as the e-book, learning line, WiKi system, questionnaire are used to better cover the relevant content and the more efficient way to transfer the knowledge to learners. Below is a report on how our theme is structured on the platform. Of course, since our main theme is presented through the e-class platform, there is a report on eLearning and platform setup. Reference is also made to the bibliographic search of the educational material and a statistical analysis of the results of the questionnaire is carried out in order to investigate the effectiveness of this mode of training in the professional development of trained engineers. en
dc.format.extent 149 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ el
dc.subject TEICM::ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ::ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ el
dc.subject ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ el
dc.subject.ddc 371.358 el
dc.title Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτου, με χρήση της πλατφόρμας e-class, πάνω στις τεχνολογίες κίνησης αυτοκινήτων με χρήση αερίων καυσίμων el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Αεριοκίνητα αυτοκίνητα el
dc.subject.keyword Τηλεκπαίδευση el
dc.subject.keyword Eclass el
dc.subject.keyword LPG el
dc.subject.keyword CNG el
dc.subject.keyword H2 el
dc.subject.keyword Gas-powered cars el
dc.subject.keyword eLearning el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές