Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης ανοικτού κώδικα για το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Στρουθόπουλος, Χαράλαμπος
dc.contributor.advisor Φραγγίδης, Λεωνίδας
dc.contributor.author Καλαϊτζής, Νικόλαος
dc.date.accessioned 2017-11-14T15:02:38Z
dc.date.available 2017-11-14T15:02:38Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3264
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος el
dc.description.abstract Τα Ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα τα τελευταία χρόνια τείνουν να παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την προσβασιμότητα των πληροφοριών στα μέλη τους. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα για το Π.Μ.Σ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, που θα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να διαμοιράζουν το εκπαιδευτικό τους υλικό και στους εκπαιδευόμενους να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Στην αρχή της διπλωματικής γίνεται αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη της πλατφόρμας. Στη συνέχεια, παρέχεται αναλυτική επεξήγηση των εννοιών της ηλεκτρονικής μάθησης, της σύγχρονης και της ασύγχρονης εκπαίδευσης καθώς και των συστημάτων διαχείρισης γνώσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα δημοφιλέστερα συστήματα διαχείρισης γνώσης και αναλύονται οι λόγοι επιλογής του Open eClass ως η καταλληλότερη πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης.. Στο πλαίσιο της διπλωματικής πραγματοποιήθηκε η συγγραφή οδηγού εγκατάστασης της πλατφόρμας μαζί με αναλυτικές οδηγίες για την παραμετροποίηση του συστήματος. Επιπλέον περιγράφεται ο τρόπος σύνδεσης της πλατφόρμας με εξωτερικά συστήματα όπως το Google Drive, το Big Blue Button και το Ldap. Επίσης, προστέθηκε το κατάλληλο υλικό για όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., πραγματοποιήθηκε η εγγραφή όλων των χρηστών (Διδασκόντων και Φοιτητών) στα κατάλληλα μαθήματα μαζί με την ανάλογη ανάθεση ρόλων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μία πλήρως λειτουργική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για το Π.Μ.Σ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική που είναι σε θέση να αντικαταστήσει την υπάρχουσα πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στο ίδρυμα. el
dc.description.abstract Greek academic institutions tend to provide high quality online services while increasing the accessibility of information to its members. The purpose of this thesis is the implementation of an electronic learning platform for the TEI of Central Macedonia and more specifically for the MSc in Applied Informatics. The new platform will offer to the academic staff to share their educational material more effectively.. The thesis starts by presenting the theoretical context on which the development of the platform is based. Moreover, the concepts of e-learning, synchronous and asynchronous education and knowledge management systems are clarified. Furthermore, a description of the most popular knowledge management systems is made, followed by a brief comparison. Next, the reasons for choosing Open eClass as the most appropriate asynchronous education platform are analyzed. In the next chapter an installation guide of the platform is offered along with detailed instructions for system configuration. Additionally, the way of connecting external system such as Google Drive, Big Blue Button and Ldap with open eclass is described. Finally, the appropriate material was added in all MSc courses, and the registration of all users (academic staff and students) took place in the appropriate courses along with the corresponding content of the platform. Further, the proper role has been assigned to all users. The outcome of the project is a fully functional platform for the MSc in Applied Informatics that can replace the current platform which is used by the institution. en
dc.format.extent 84 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ el
dc.subject TEICM::ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ::ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ el
dc.subject ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ el
dc.subject.ddc 371.358 el
dc.title Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης ανοικτού κώδικα για το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική el
dc.type Διπλωματική εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
dc.contributor.master ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης el
dc.subject.keyword Ηλεκτρονική μάθηση el
dc.subject.keyword Σύγχρονη μάθηση el
dc.subject.keyword Ασύγχρονη μάθηση el
dc.subject.keyword Open eclass el
dc.subject.keyword Σύστημα διαχείρισης γνώσης el
dc.subject.keyword Λογισμικό ανοιχτού κώδικα el
dc.subject.keyword E-learning el
dc.subject.keyword Synchronous learning el
dc.subject.keyword Asynchronous learning el
dc.subject.keyword Knowledge management systems el
dc.subject.keyword Open source software el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές