Διερεύνηση της εφαρμογής του Νόμου 4036/2012 περί διάθεσης και ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και ανάλυση των νέων τεχνολογιών διαχείρισης στον πρωτογενή τομέα

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές