3. Εκδόσεις Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας: Recent submissions