Η δικαϊκή, φιλοσοφική, πολιτική και θρησκευτική διάσταση της δίκης και της θανάτωσης του Σωκράτη

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)