Ερευνητικό πρόγραμμα SeiVAS: Εκτίμηση της Σεισμικής Τρωτότητας του Κτιριακού Αποθέματος της πόλης των Σερρών (Seismic Vulnerability Assessment of the building stock in the city of Serres)

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)