Ανάπτυξη λογισμικού για την προσαρμογή του περιεχομένου ιστοσελίδων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου προσβασιμότητας Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, επίπεδο ΑΑ

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές