Κατάστρωση σχεδίου μάρκετινγκ ( marketing plan ) της εταιρείας AKelectronics

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Τσουρέλα, Μαρία
dc.contributor.author Αναστασιάδου, Τατιάνα-Σουλτάνα
dc.date.accessioned 2017-01-16T14:41:52Z
dc.date.available 2017-01-16T14:41:52Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2759
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Μέσω της παρούσας πτυχιακής εργασίας θα μελετήσουμε τη κατάστρωση σχεδίου μάρκετινγκ της AKelectronics. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η τιμολόγηση των προϊόντων, οι ενέργειες προώθησης που υλοποιεί η εταιρεία, το σύστημα διανομής, την τμηματοποίησή της στην αγορά-στόχο της, τη χωροθέτηση των προϊόντων της, τον ανταγωνισμό μεταξύ των άλλων εταιρειών του χώρου καθώς και το εσωτερικό μάρκετινγκ. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η μελέτη περίπτωσης με ποιοτική έρευνα (χρήση συνέντευξης). Η μελέτη αυτή βασίζεται σε πήγες δηλαδή βιβλία που αναφέρονται στο μάρκετινγκ και πιο συγκεκριμένα στο σχέδιο μάρκετινγκ, σε συνέντευξη που είχαμε με τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας άλλα και σε πήγες όπως το διαδίκτυο. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η AKelectronics στοχεύει κυρίως στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες έτσι ώστε να προτιμούν τα προϊόντα της σε σχέση με τους ανταγωνιστές καθώς και να αφουγκράζεται τις ανάγκες τόσο των πελατών όσο και της αναπτυσσόμενης αγοράς συνεχώς. el
dc.format.extent 98 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ -- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ -- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ el
dc.subject.ddc 658.802 el
dc.title Κατάστρωση σχεδίου μάρκετινγκ ( marketing plan ) της εταιρείας AKelectronics el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Marketing el
dc.subject.keyword Μίγμα μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Εσωτερικό μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Marketing plan el
dc.subject.keyword AKelectronics el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές