Σύγχρονες τάσεις και συσχετισμοί των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και της συμπεριφοράς καταναλωτή

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Τσουρέλα, Μαρία
dc.contributor.author Κώτογλου, Στέργιος
dc.date.accessioned 2017-01-09T13:20:28Z
dc.date.available 2017-01-09T13:20:28Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2747
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η συγκεκριμένη πτυχιακή έχει ως βασικό στόχο να ερευνήσει την επίδραση που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα σήμερα, στην συμπεριφορά του ανθρώπου ως καταναλωτή αλλά και κατά πόσο ο καταναλωτής επικροτεί την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Παρακάτω, αναλύονται σχετικές έννοιες όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα τα δημοφιλή δίκτυα, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και τα είδη του, και γενικότερα ορισμοί που έχουν σχέση με τον καταναλωτή και την συμπεριφορά του. Στόχος λοιπόν της εργασίας αυτής, είναι να διαπιστώσουμε τις απόψεις που έχουν οι καταναλωτές για τα κοινωνικά δίκτυα, και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε αυτά, καθώς επίσης κατά πόσο οι καταναλωτές που είναι χρήστες των κοινωνικών δικτύων, επηρεάζονται από τις διαφημίσεις που παρακολουθούν, ώστε να τους πείσει για την αγορά προϊόντων. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών και οι συχνότερες αγορές τους , είναι επίσης σκοπός διερεύνησης της εργασίας. Στο τέλος, θα διατυπωθούν ορισμένα συμπεράσματα που θα βγουν, από την πρωτογενή και τη δευτερογενή έρευνα που διεξάγει. Δηλαδή στοιχεία που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε, και στοιχεία από υπάρχοντες έρευνες και στοιχεία. Τα πρωτογενή στοιχεία προέκυψαν από έρευνα σε καταναλωτές του Νομού Θεσσαλονίκης. el
dc.description.abstract This thesis has as main objective to investigate the influence of social networks today, on human behavior as a consumer and whether the consumer welcomes the promotion of products and services over the internet. Below analyzed concepts such as social media, especially the popular networks, e-marketing and species, and general definitions relating to the consumer behavior. The idea behind this work is to ascertain the views consumers on social networks, and ads that appear in them, as well as whether consumers are users of social networks are influenced by ads attending to convince them to buy products. Consumer preferences and their most common purchases are also labor investigation purpose. In the end, they made some conclusions drawn from primary and secondary research conducted. Namely data obtained from the questionnaire that was distributed, and data from existing surveys and data. The primary cells derived from research into consumers of Thessaloniki. en
dc.format.extent 74 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ::ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ el
dc.subject.ddc 658.872 el
dc.title Σύγχρονες τάσεις και συσχετισμοί των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και της συμπεριφοράς καταναλωτή el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Social media el
dc.subject.keyword Κοινωνικά δίκτυα el
dc.subject.keyword Μέσα κοινωνικής δικτύωσης el
dc.subject.keyword Facebook el
dc.subject.keyword Youtube el
dc.subject.keyword Twitter el
dc.subject.keyword Blogger el
dc.subject.keyword MySpace el
dc.subject.keyword Instagram el
dc.subject.keyword Flickr el
dc.subject.keyword LinkedIn el
dc.subject.keyword Viral marketing el
dc.subject.keyword Direct marketing el
dc.subject.keyword Marketing el
dc.subject.keyword Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές