Το ξενοδοχειακό marketing του “Porto Zante Villas and Spa”

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κοτζαϊβάζογλου, Ιορδάνης
dc.contributor.author Μπανασά, Κωνσταντίνα
dc.date.accessioned 2016-10-14T09:53:20Z
dc.date.available 2016-10-14T09:53:20Z
dc.date.issued 2016-05
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2679
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει την έννοια του μάρκετινγκ το ξενοδοχείο Porto Zante Villas and Spa που εδρεύει στην Ζάκυνθο. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται το θεωρητικό κομμάτι και επιχειρεί να προσδιορίσει έννοιες του μάρκετινγκ υπηρεσιών, τον στρατηγικό σχεδιασμό, το μίγμα μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Στο δεύτερο μέρος, το πρακτικό κομμάτι της εργασίας, παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας η οποία διεξήχθη με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης (casestudy), αλλά και σε δευτερογενή στοιχεία, τα οποία αντλήθηκαν μέση από την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα της έρευνας που προκύπτουν από το θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι της εργασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας σε συνδυασμό με τα θεωρητικά στοιχεία, όπως αναφέρονται στην εργασία μας οδηγούν σε συμπεράσματα, ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Η έρευνα έδειξε ότι σε γενικές γραμμές το ξενοδοχείο Porto Zante εφαρμόζει επιτυχώς τις έννοιες του μάρκετινγκ καθώς είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο προσπαθεί να προσαρμόζεται στις συνεχείς αλλαγές και στα νέα δεδομένα καθώς αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της αγοράς. Επίσης χρησιμοποιεί εντατικά το διαδίκτυο ως ένα εργαλείο για την προσέλκυση νέων πελατών αλλά και την διατήρηση μιας ισχυρή πελατειακής βάσης. el
dc.format.extent 67 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject.ddc 658.8 el
dc.title Το ξενοδοχειακό marketing του “Porto Zante Villas and Spa” el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Marketing el
dc.subject.keyword Μάρκετινγκ υπηρεσιών el
dc.subject.keyword Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Μίγμα μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές