Το marketing στην Εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κοτζαϊβάζογλου, Ιορδάνης
dc.contributor.author Βαφειάδης, Γιάννης
dc.contributor.author Κοντός, Χρήστος
dc.date.accessioned 2016-10-05T06:38:08Z
dc.date.available 2016-10-05T06:38:08Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2645
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή του μάρκετινγκ στην εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί ο τρόπος οργάνωσης και εφαρμογής του μάρκετινγκ της εταιρείας. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο θεωρητικό μέρος παραθέτονται πληροφορίες οι οποίες αντλήθηκαν μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Στο πρακτικό μέρος χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές ακολουθώντας την μέθοδο της μελέτης περίπτωσης (case study). Τα αποτελέσματα της έρευνας, δείχνουν ότι η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. πέτυχε το στόχο της, που είναι η συνεχής ικανοποίηση των πελατών, και αυτό διακρίνεται από τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει μαζί τους. Επιπρόσθετα παρουσιάζει αδυναμίες όσον αφορά τις μεθόδους με τις οποίες προωθεί τα προϊόντα της σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. el
dc.format.extent 84 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ el
dc.subject.ddc 658.8 el
dc.title Το marketing στην Εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Μίγμα μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Στρατηγική μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Έρευνα μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Προϊόντα el
dc.subject.keyword ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές