Διαχείριση αποθεμάτων σε φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Φωλίνας, Δημήτριος
dc.contributor.author Γραμμένου, Αγγελική
dc.contributor.author Τάκη, Μαγδαληνή
dc.date.accessioned 2016-09-27T14:45:21Z
dc.date.available 2016-09-27T14:45:21Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2629
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα μιας αναλυτικής μελέτης και καταγραφής πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαχείριση αποθεμάτων στον κλάδο των φαρμακείων του νομού Θεσσαλονίκης. Κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι να μάθουμε στη πράξη τον τρόπο που πραγματοποιείται η διαχείριση των αποθεμάτων στον συγκεκριμένο τύπο επιχειρήσεων και πως αυτή επηρεάζει την συνολική απόδοση τους. Η μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή αυτής της εργασίας είναι η συλλογή πληροφοριών από βιβλία-σημειώσεις και από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων σχετικά με τα logistics, τη διαχείριση αποθεμάτων και τη μέτρηση της απόδοσης αλλά και από τη χορήγηση ερωτηματολογίων σε στελέχη των επιχειρήσεων που μελετήσαμε. Έπειτα από τη συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών, το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι οι επιχειρήσεις που μελετήθηκαν θεωρούν στην πλειοψηφία τους αρκετά σημαντική την πρόβλεψη ζήτησης και για το λόγο αυτό εφαρμόζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τεχνικές πρόβλεψης. Επίσης η τεχνική Just In Time (JIT) εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό, νέες τεχνολογίες σε μικρότερο βαθμό και οι προμηθευτές δεν φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις διαχείρισης. Η εργασία ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας τους μεθοδολογικούς περιορισμούς της και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. el
dc.format.extent 91 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ el
dc.subject TEICM::ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ el
dc.subject.ddc 658.5 el
dc.title Διαχείριση αποθεμάτων σε φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Φαρμακεία el
dc.subject.keyword Logistics el
dc.subject.keyword Διαχείριση Αποθεμάτων el
dc.subject.keyword Just In Time (JIT) el
dc.subject.keyword Πρόβλεψη ζήτησης el
dc.subject.keyword Μέτρηση απόδοσης el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές