Το marketing της Εταιρείας Τεχνομάτ Α.Ε.

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κοτζαϊβάζογλου, Ιορδάνης
dc.contributor.author Σερέτη, Ελευθερία
dc.date.accessioned 2016-04-04T10:31:10Z
dc.date.available 2016-04-04T10:31:10Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2419
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Το marketing αποτελεί στην σημερινή εποχή μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες μια επιχείρησης. Αποτελεί κυρίως μια φιλοσοφία διοίκησης προσανατολισμένη στις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει το marketing η εταιρεία Τεχνομάτ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται σε ηλεκτρολογικό υλικό. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η μελέτη περίπτωσης (case study). Για την άντληση των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς και δευτερογενείς πήγες. Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τον υπεύθυνο marketing της εταιρείας. Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η εταιρεία ακολουθεί σε μικρό βαθμό τις αρχές και την φιλοσοφία του marketing. Υπάρχουν ωστόσο σημεία τα οποία σύμφωνα με την θεωρία θα μπορούσαν να ενισχύσουν περισσότερο το marketing της εταιρείας. el
dc.format.extent 74 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ el
dc.subject.ddc 658.8 el
dc.title Το marketing της Εταιρείας Τεχνομάτ Α.Ε. el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Marketing el
dc.subject.keyword Στρατηγική μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Μίγμα μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Εταιρεία Τεχνομάτ Α.Ε. el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές