Το μάρκετινγκ της Αδαμίδης Α.Ε.

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κοτζαϊβάζογλου, Ιορδάνης
dc.contributor.author Σαββίδου, Μαρία
dc.date.accessioned 2016-04-01T08:57:26Z
dc.date.available 2016-04-01T08:57:26Z
dc.date.issued 2015-12
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2418
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Το μάρκετινγκ αποτελεί μια από τις βασικότερες λειτουργίες για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται και υλοποιεί το μάρκετινγκ η εταιρεία Αδαμίδης ΑΕ. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η μελέτη περίπτωσης (case study) και τα στοιχεία αντλήθηκαν από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Όσον αφορά τις πρωτογενείς πηγές πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τον ιδιοκτήτη και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας. Τα δευτερογενή στοιχεία συλλέχθηκαν από έντυπο και διαδικτυακό υλικό. Το βασικό συμπέρασμα της εταιρείας Αδαμίδης ΑΕ είναι ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί επαρκώς το μάρκετινγκ και θεωρεί το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ πολύ σημαντικό για την εικόνα της εταιρείας. Τέλος αναγνωρίζεται ότι για την εταιρεία Αδαμίδης ΑΕ η εκπλήρωση των αναγκών και επιθυμιών των πελατών αποτελούν το σημαντικότερο και βασικότερο στοιχείο. el
dc.format.extent 66 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ el
dc.subject.ddc 658.8 el
dc.title Το μάρκετινγκ της Αδαμίδης Α.Ε. el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Marketing el
dc.subject.keyword Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Στρατηγική μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Μίγμα μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Εταιρεία Αδαμίδης Α.Ε. el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές