Πρόταση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πλαισίων ως σκίαστρα στις θέσεις στάθμευσης οχημάτων του ΤΕΙ Σερρών, για την κάλυψη των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές