Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών με τίτλο: «Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής»−(MSc in Communication and Information Systems), με δύο κατευθύνσεις: α)Συστημάτων Επικοινωνιών (Communication Systems Specialisation) και β) Συστημάτων Πληροφορικής (Information Systems Specialisation.

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)