Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών με τίτλο: «Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής»−(MSc in Communication and Information Systems), με δύο κατευθύνσεις: α)Συστημάτων Επικοινωνιών (Communication Systems Specialisation) και β) Συστημάτων Πληροφορικής (Information Systems Specialisation.

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.author Υπουργείο Παιδείας
dc.date.accessioned 2015-10-12T13:17:23Z
dc.date.available 2015-10-12T13:17:23Z
dc.date.issued 2012-03-20
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2211
dc.format.extent 12 el
dc.title Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών με τίτλο: «Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής»−(MSc in Communication and Information Systems), με δύο κατευθύνσεις: α)Συστημάτων Επικοινωνιών (Communication Systems Specialisation) και β) Συστημάτων Πληροφορικής (Information Systems Specialisation. el
dc.title Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (MBA in Hospitality and Tourism)» el
dc.type Διοικητικό έγγραφο el
dc.subject.keyword Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών el
dc.subject.keyword ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.subject.keyword Ίδρυση el
dc.subject.keyword Λειτουργία el
dc.subject.keyword Μεταπτυχιακό στα Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής (MSc in Communication and Information Systems) el
dc.subject.keyword Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (MBA in Hospitality and Tourism) el
dc.administrative.type Απόφαση
dc.administrative.place Αθήνα el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record