Καταγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. και αξιολόγηση και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της διαδικασίας διανομή της

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές